OUR STORY

Propuro bemanning
Propuro Bemanning
Bemanning Propuro

Bergen Personal + Propuro = Bergen Personal


Bergen Personal og Propuro har besluttet å slå sammen sine virksomheter til ett selskap med virkning fra medio august 2018. Det fusjonerte selskapet vil hete Bergen Personal AS.
Sammen effektiviserer vi driften ved å samlokalisere administrative ressurser, og vi håper dette skal gi gode synergier for både ansatte og kunder. Det nye selskapet vil bli blant landets største innen bemanning til bygg og anlegg.


Hva betyr fusjonen for kunder?
Målsettingen med fusjonen er å etablere en større og mer konkurransedyktig virksomhet innenfor bemanning. For kunder betyr dette at dere kan være trygg på at dere handler hos en markedsledende aktør med solid forankring og erfaring. Det nye selskapet vil ha rundt 500 dyktige medarbeidere som er disponibel til å ta på seg oppdrag for dere. Dine kontaktpersoner blir de samme som før, og vi vil jobbe for å følge opp våre kunder på en minst like god måte som tidligere.


 

Eventuelle spørsmål til fusjonen kan rettes til:

Torstein Melve
Daglig leder
Mobil: 467 43 921
Mail: torstein@bergenpersonal.no

Se ny nettside til Bergen Personal, www.bergenpersonal.no