OUR STORY

- Eidsvåg

​- Næringslokaler - Bolig - Båtplass med mer.
​- Se www.eidsvag.no for mer informasjon
- 13 200 kvm med næring/kontor/butikk/bolig
- 65 båtplasser

- 400 festetomter

- 1.000 mål tomt

Developed by: MISTROL AS