top of page

Galteråsen 

Galteråsen næringspark vil knytte sammen Alverflaten og bli Nordhordlands største næringspark. Parken vil tiltrekke seg aktører med plasskrevdende handel, lager, logistikk og kombinasjons lokaler. Les mer om trafikkdata..
 

Tomtene ligger sentralt plassert i parken og det vil være god tilkomst til alle lokalene. Mulighet for tomter fra 1000 - 30.000 kvm fordelt på to parseller.

Galteråsen tomt.jpg
IMG_0953.jpg

Byggeklare tomter

Grunnarbeider pågår, slik at de første byggene i trinn to kan ferdigstilles ila 2024.

bottom of page