top of page
MWanvik_L1020347.jpg

OM OSS

Joa Gruppen ble etablert i 1999 i Bergen av Jon Olav Hatlegjerde og André Angelskår. Selskapet har siden oppstarten hatt sin kjernevirksomhet innen utvikling, utleie, kjøp og salg av bolig- og næringseiendom. Eiendomsporteføljen er stadig i endring og varierer rundt 100.000 kvm.

 

I konsernet jobber det totalt over 100 mennesker med spesialkompetanse innen eiendom, og årlig konsernomsetning ligger på rundt NOK 500 millioner.

MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR

Joa Gruppen etterstreber å utvikle og drifte sin eiendomsportefølje med så lite negativ miljøpåvirkning som mulig, hvor vi oppgraderer eksisterende bygg fremfor å rive der det lar seg gjøre. I tillegg har vi fokus på gjenbruk, resirkulering og utnyttelse av ny teknologi som gir energibesparelser. I sum blir flere og flere av våre bygg mer energieffektive og får en høyere energiklasse, til glede for oss som huseier, for leietakerne og for samfunnet rundt oss.

 

Joa Gruppen tar et bevisst samfunnsansvar, og har gjennom en årrekke støttet veldedige formål og lokale idrettslag.

miljo_og_samfunnsansvar.jpg
bottom of page