OUR STORY

Regnskap


En ny regnskapskjede så dagens lys i 2012. Joa Gruppen har vært med på både idé og oppstart.


Den nye satsingen ledes fra Hordaland med to kontorer i Bergen og ett i Os, men er allerede utvidet til også å gjelde Aust-Agder og Østlandet. Flere regioner står for tur.

Hvem er Bookkeeper?

Bookkeeper er ditt lokale regnskapskontor. Det har det alltid vært. Og det skal det fortsatt være. Men nå med de beste tekniske løsningene og de flinkeste ekspertene. Slik gir Bookkeeper økonomisjefen bedre tid, bedre kontroll og bedre økonomi.

Bookkeeper skal gjøre regnskap og økonomitjenester så enkelt, så tilgjengelig og så pedagogisk at det blir gøy for de ansvarlige i både bedriften og på regnskapskontoret.

Les mer om ny løsninger på www.bookkeeper.no