OUR STORY

Nordeidstraumen

For mer informasjon kontakt:

 

Christian Fuglseth

Christian@boligbyggvest.no

932 44 946

Nordeistraumen.PNG

Tomteutvikling på 2,5 mål med utsikt over Nordåsvannet.