top of page

Trafikkdata

Mye av industri og næringsvirksomhet fra Knarvik sentrum vil flytte seg til nærliggende næringsparker. Etebleringen av Galteråsen næringspark vil medføre at forbipasserende trafikk vil benytte seg av næringsparken, og tomter. 
Nordhordland er et distrikt nord for Bergen i Vestland fylke, som i dag omfatter de syv kommunene Austrheim, Fedje, Alver, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal, med til sammen 45 591 innbyggere.

 

Kart over galteråsen - tomter - næringsbygg
oversikt over tomter

Nøkkeltall

kart tomter - området•Tomten er beliggende tett på hovedfartsåren E-39. Tilkomst via Fv.57 (13.000 ÅDT) som fører videre ut til Mongstad. 

•Mye av industri og næringsvirksomhet fra Knarvik sentrum vil flytte seg til nærliggende næringsparker. Etableringen av Galteråsen næringspark vil medføre at forbipasserende trafikk vil benytte seg av næringsparken. 

Tilbake til forsiden..

bottom of page